VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Institute for Science, Technology and Business Development

Đồng hành - Phát triển

Giới thiệu

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP: SLOGAN "ĐỒNG HÀNH - PHÁT TRIỂN"

Viện Khoa học Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp quy tụ các nhà khoa học và chuyên gia có trình độ chuyên môn nhằm nghiên cứu và đề xuất các chính sách đầu tư, quản trị doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp, đào tạo nhân lực trong các ngành nghề đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Viện cũng tìm kiếm và phát triển các giải pháp thu hút và sử dụng nhân lực, nhân tài, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

I. CHỨC NĂNG

1. Nghiên cứu và phát triển: Thực hiện các nghiên cứu đột phá, phát triển các giải pháp tiên tiến trong quản trị và phát triển doanh nghiệp.

2. Tư vấn chiến lược: Cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.

3. Phát triển nhân lực: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các ngành nghề, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

4. Hợp tác quốc tế: Mở rộng mạng lưới hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp trên thế giới, nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và tư vấn.

5. Truyền thông và phổ biến kiến thức: Phổ biến rộng rãi các kiến thức khoa học, công nghệ và quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng của cộng đồng doanh nghiệp.

Logo Vien khoa hoc cong  nghe va phat trien doanh nghiep
Logo nhận diện của Viện khoa học công nghệ và phát triển doanh nghiệp

II. NHIỆM VỤ

Viện thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực sau:

- Chính sách đầu tư: Nghiên cứu và đề xuất các chính sách đầu tư hiệu quả.

- Giải pháp quản trị và phát triển doanh nghiệp: Tìm kiếm các giải pháp cải tiến quản trị và thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp.

- Nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao: Đưa ra các giải pháp để quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong các ngành nghề, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

- Thu hút và sử dụng nhân tài: Nghiên cứu các phương pháp để thu hút và sử dụng hiệu quả nhân tài trong các ngành kinh doanh và xã hội.

Dịch vụ khoa học và công nghệ

Viện cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ trong các lĩnh vực sau:

- Tư vấn chính sách đầu tư và quản trị doanh nghiệp: Đưa ra các giải pháp tối ưu về quản lý và phát triển doanh nghiệp.

- Tư vấn tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực: Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực trong các ngành nghề.

- Tư vấn chiến lược phát triển doanh nghiệp: Cung cấp các chiến lược phát triển phù hợp cho các doanh nghiệp.

- Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị và xúc tiến thương mại: Tổ chức các sự kiện nhằm thúc đẩy giao thương, kết nối kinh doanh và hợp tác kinh tế, phát triển thị trường.

- Tư vấn, thẩm định và thực hiện các chương trình nghiên cứu: Hỗ trợ thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học.

- Truyền thông và tuyên truyền kiến thức: Phổ biến kiến thức về quản trị và phát triển doanh nghiệp, giới thiệu các doanh nhân thành đạt và nhân tài.

- Đào tạo và tập huấn: Cung cấp các chương trình đào tạo và tập huấn cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

- Xuất bản ấn phẩm: In ấn và phát hành các tài liệu liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Viện.

III. HỢP TÁC VÀ LIÊN KẾT

Viện hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác để thúc đẩy sự phát triển chung.

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

INSTITUTE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND BUSINESS DEVELOPMENT (ISTBD)

Địa chỉ:1146/51/28 đường Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TPHCM

VP Làm việc: Building 59 - 71 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, TPHCM

Email:vienkhcnvaphattriendoanhnghiep@gmail.com

Giấy chứng nhận số: A2626 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp

Viện trưởng: Nguyễn Văn Sáng